Miksi tunnetaidot ovat tällä hetkellä vanhemmuudessa “se juttu”?

Hyvä käytös huomion kohteena

Tunteet ovat tutkimuskohteena melko tuore. Kun tutkimuksissa on alettu kiinnostua enenevässä määrin tunteiden vaikutuksesta, lisääntyy pikku hiljaa myös arkinen tieto tunteista jokaiseen kotiin. Ei kuitenkaan tarvitse mennä kuin yksi sukupolvi taaksepäin, kun tunteiden ja etenkään tunnekasvatuksen vaikutusta arkeen, käyttäytymiseen ja hyvinvointiin ei osattu ottaa huomioon.

Aiemmat sukupolvet ovat vanhemmuudessa kiinnittäneet huomionsa lapsen käyttäytymiseen. On ollut tärkeää, että lapsi käyttäytyy hyvin ja muita kunnioittavasti. Hyvän käytöksen on ajateltu pitävän huolen siitä, että lapsi pärjää sosiaalisesti ja akateemisesti.

Ehkä sinunkin lapsuuden kodissasi tunteiden ilmaiseminen on usein jäänyt “huonon käytöksen” kategoriaan. Tunteiden ilmaisulla tarkoitan tapaa, jolla lapset näyttävät tunteitaan.

tunnetaitotalkoot
Jokainen sukupolvi kasvatetaan sen tiedon mukaan, mitä sillä hetkellä on saatavilla. Mitä enemmän tiedämme lapsen kehityksestä ja ihmisen hyvinvoinnista, sitä parempia vanhemmuuskeinoja on mahdollista kehittää.

Tunteiden ilmaisu on osa tunnetaitoja

Mitä pienempi lapsi on, sitä näkyvämmin ja rajummin tunteet tulevat näkyviin; iloisena naurunremakka muuttuu herkästi päämäärättömäksi riehumiseksi, surullisena itku on kovaäänistä ja vihaisena raivo ryöppyää huutona ja aggressiivisena käytöksenä.

Kaikkea tätä on aiemmin ajateltu huonona käytöksenä. On ajateltu, että lapsen täytyy kyetä säätelemään käyttäytymistään tilanteessa kuin tilanteessa. Kuitenkin oman käyttäytymisen säätely tunteita herättävissä tilanteissa on aika mahdotonta, jos tunnetaitoja ei vielä osaa.

Vaikka lasten opettaminen toisia kunnioittavaan käyttäytymiseen on edelleen toki vanhemmuuden yksi päätehtävä, tunteiden merkitystä tässä prosessissa ei voi enää sivuuttaa.

Jos lasta jopa rangaistaan tunneilmaisusta, hän oppii hyvin nopeasti tukahduttamaan tunteensa, eli olemaan näyttämättä muille omia tunteitaan. Tämä on kyllä eräänlainen tunnesäätelytaktiikka, mutta sen on kuitenkin todettu olevan hyvinvoinnin kannalta tuhoisaa.

Tunteet kertovat meille tarpeistamme. Jos tunteita ei huomioida, omat tarpeet jäävät toistuvasti taka-alalle – sekä omassa että muiden mielessä. Tämä taas vaikuttaa siihen, että ihminen alkaa ennen pitkää oireilla. Häntä ahdistaa, masentaa, väsyttää tai suututtaa ja voi olla hyvin vaikea ymmärtää, miksi.

Miten tunteita säädellään?

Lapsi ei osaa ilmaista tunteita rakentavasti ilman harjoittelua. Lapsi oppii tunnetaidot samalla tavalla kuin muutkin asiat: seuraamalla muiden ihmisten toimintaa. Lapsi oppii omilta vanhemmiltaan ja muilta ympärillä olevilta ihmisiltä, miten toimia erilaisissa tilanteissa ja mitä tehdä tunteiden kanssa. Kun lapsi osaa säädellä tunteitaan, hän voi ilmaista vihan tunteensa kertomalla siitä muille sen sijaan, että tönäisee toista.

Tutkimustieto ihmisen hyvinvoinnista ja tunnetaitojen tärkeydestä on saanut nykyvanhemmat tietoiseksi siitä, että tunteita saa ja pitää näyttää.

Tämä voi kuitenkin aiheuttaa vanhemmassa voimakasta neuvottomuutta. Miten lasta ohjeistetaan ilmaisemaan tunteita rakentavalla tavalla?

Jos itse ei ole oppinut säätelemään tunteitaan tai on oppinut pärjäämään omien tunteiden kanssa vasta aikuisiällä, oman lapsen ohjeistaminen tunteiden kanssa voi tuntua ihan mahdottoman vaikealta. “Kukaan ei ole koskaan minullekaan kertonut, miten tunteiden kanssa toimitaan.”

Koska aikuisen omat tunteet ovat jääneet kytemään totutun tukahduttamistaipumuksen vuoksi, voikin olla, että lapsen voimakkaat tunteet herättävät ne uinumasta. Tämä näkyy vanhemman hallitsemattoman voimakkaina tunnekokemuksina, esimerkiksi vihan, ärtymyksen ja ahdistuksen purkauksina.

Tunteet tarttuvat herkästi ihmisestä toiseen ja voimakkaat tunteet voivat tuntua aikuisesta pelottavilta ja aiheuttaa häpeää. “Miksi olen niin vihainen lapselleni?”

tunnetaitotalkoot
Lapsi oppii tunnetaidot ensisijaisesti lähellä olevilta aikuisilta

Nykyään lähes jokainen vanhempi tiedostaa myös tunnekasvatuksen merkityksen. On aivan mahtavaa, että kasvava uusi sukupolvi tulee osaamaan taidon, josta on tutkistusti todella paljon hyötyä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja akateemisesti.

Hyvät tunnetaidot auttavat ihmistä voimaan hyvin myös hankalissa elämänvaiheissa, auttavat luomaan merkittäviä ja pysyviä ihmissuhteita, saavuttamaan oman potentiaalinsa ja pärjäämään työelämässä. Tutkimusten mukaan hyvät tunnetaidot suojaavat myös kehoa sairauksilta!

Oman käyttäytymisen säätely ja hyvä käytös siis mahdollistuu hyvien tunnetaitojen kautta! 

Opeta lapsillesi ja ympärilläsi oleville lapsille tunnetaitoja: sen hyöty on kiistaton ja korvaamaton.