Tunnetaitokortit auttavat lasta toimimaan kaikenlaisten tunteiden kanssa — oli kyse sitten hykertelevästä ilosta tai karvaasta pettymyksestä.

Kortteihin on koottu lasten elämään sopivia tunteita sekä tunnepitoisia tilanteita. Tunnekorttien kuvat ja tehtävät tutustuttavat lapset tunteisiin ja niiden tarkoitukseen. Lisäksi ne auttavat pohtimaan omia tunnekokemuksia ja opettavat konkreettisia tunnesäätelykeinoja. Pulmakorttien samaistuttavat tilanteet puolestaan auttavat lasta harjoittelemaan toisen asemaan asettumista ja ongelmanratkaisua.

Tunteikkaan kuvituksen lisäksi korttipakassa on lukuisia tunnetaitoja syventäviä tehtäviä sekä ideoita lapsen kanssa kahdestaan tai lapsiryhmässä toteutettavaksi. Monipuolisista korteista riittää puuhaa pitkäksi aikaa!

Yksi suurimmista hyödyistä tunnetaitokorttien käytössä on se, että niiden avulla voi harjoitella kaikkia tunnekäsittelyn vaiheita.

Fannin tunnetaitokorttipakka sisältää:

  • 18 tunnekorttia, joissa on tunnekuva, tietoa tunteesta, pohdintakysymyksiä ja tunnetehtävä
  • 9 pulmakorttia, joissa on kuvattuna tunteita herättävä pulmatilanne ja pohdintakysymyksiä pulmatilanteen ratkaisemisen ja omaan elämään peilaamisen avuksi
  • Tunnelämpömittarikortti tunnesäätelyn avuksi
  • Hahmoesittelykortti

Lue lisää Fannin tunnetaitokorteista!

Fanni-sarjassa ilmestyneet